GARASJIN: MEKKEKLUBB FOR UNGDOM


Vi startet Garasjin: mekkeklubb for ungdom i 2019 med mål om å gi ungdom som faller utenfor ordinære og allment aksepterte fritidstilbud et sted å være, møte andre likesinnede og kanskje stake ut en ny kurs i livet. Klubben er åpen for all ungdom, men det er jo en klar målgruppe som kommer til oss og aktivitetene er tilpasset deres ønsker og interesse. Det å holde Garasjin åpen for alle skal i følge våre vedtekter være helt gratis. 


ÅPNINGSTIDER: 
Tirsdag (6. & 7. klasse): 17 - 20
Torsdag (8. klasse og opp): 17 - 21 


Det eneste kriterie for deltagelse er at man er registrert og at foreldre har gitt samtykke.