Garasjin: mekkeverkstad for ungdom er et frivillig drevet og gratis fritidstilbud for ungdom. Det er slettes ikke alle som sparker fotball, går langrenn, driver med skyting og friidrett, og i Valdres som mange andre bygdesamfunn, står motorkulturen sterkt.

Vårt arbeid stikker dypere enn det å bare ha det gøy med motor. Vi jobber aktivt for at ungdomen vår skal ha det bra både på klubb og med seg selv. Dette kan gjenspeile seg i samtaler på klubb eller mer pro-aktive kampanjer som vår “Prate Om Det” kampanje som har spredt seg i hele regionen. Denne kampanjen kom i lys av en serie selvdrap blant unge gutter og menn i vår region. Vi måtte gjøre noe! Vi voksne kan bli sett på som forbilder eller rollemodeller og vi bygde-folk med hjerte for bil, kan ofte bli ansett som “tøffe”. Men som alle vet gjenspeiler jo ikke det tøffe ytre realiteten for noen, og derfor står styret og den eldre garde i organisasjonen gjerne i fremste rekke når det kommer til å skape åpenhet rundt psykisk helse kanskje så et lite frø om at det er OK å prate om det. Om kampanjen har gitt effekt, det er vanskelig å måle. Men det er et mantra vi har med oss over alt: “Valdres Gatebil Wants You(!) te prate om det”.

Vi anser oss selv som en samfunnsaktør som i stor grad jobber for at barn og ungdom som står i fare for å havne i utenforskap får et tilbud og en oppfølging av trygge og gode voksne flere kvelder i uka, hele skoleåret. Dette tilbudet har ingen faste tilskudd, så grasrota, noen leieinntekter, sporadiske sponsormidler og Valdres Gatebil som forening sine inntjeninger fra arrangement eller salg av effekter finansierer hele tilbudet.

Som nevnt tidligere er noe av nøkkelen i Garasjin det at den er tilgjengelig for alle og at det ikke et spesialtilpasset tilbud for de systemet allerede har fanget opp. Vi er den pro-aktive basen. Bygningen vår og organisasjonen vi driver har derimot vært med å etablere Drive (www.drivenorge.no) klubb i Nord-Aurdal Kommune. Dette er som dere vet, en mer lukket variant av ungdomsarbeid spesialtilpasset 5 ungdom i målgruppen. Vårt initiativ og det at vi stilte bygning og verktøy til disposisjon har vært avgjørende for deres eksistens i kommunen.

I 2021 flyttet også Politiet Innlandet der Ungdomskontakten kom med et mekkeprosjekt. Dette skjedde også i 2022 og det har virket inn veldig positivt på klubben. Det er noe med å så frøet om at politiet er ikke ute etter å “ta” flest mulig, men ute etter å ta vare på flest mulig!

Politiet, Statens Vegvesen og Nord-Aurdal kommune er tette samarbeidspartnere. Nord-Aurdal kommune er en trafikksikkerhets kommune, og vi føler det er vår plikt være med å bygge broer mellom etatene og ungdommen. Det innebærer å holde uformelle møter, foredrag, kurs og å dyrke fram gode holdninger på klubben. Vi tar avstand uorganisert og farlig kjøring, har nulltoleranse for mobbing og hos oss skal alle føle seg trygge, inkludert og velkomne. Det er også nulltoleranse for rus og vi har ofte samtaler mellom voksne ansvarlige og de unge om disse temaene. Hos oss jobber vi etter “boka” og alle våre prosjekter som skal på veien/banen blir godkjente. Sammen med SVV ønsker vi å være et forbilde og en kunnskapsbank for hva som er mulig å få til av ombygging og modifisering på lovlig vis. Med sponsorer som Opplæringskontoret for bil og transportfag og Bilbransjeforbundet retter vi også fokus på rekrutteringen til bilbransjen.
Garasjin: Mekkeklubb for ungdom